ana_constantin

Ana C.

Profesor de Fizică
  • Profesor de fizică;
  • Titular la unul dintre cele mai bune Colegii Naționale din Ploiești ;
  • Grad didactic II;
  • Peste 10 ani de experință la catedră;
  • Calificat și instruit pentru cursuri online;
  • Rezultate foarte bune cu elevii la examenele naționale, olimpiade și concursuri

Other Members