Lb. Română : Programă 2020 BAC

Programa Bac Română 2020 – Noțiuni care nu intră la examen

După cum probabil știi, programa pentru Bacalaureatul din anul 2020 a suferit câteva modificări, astfel că materia aferentă celui de-al doilea semestru nu va mai fi inclusă. În ceea ce privește disciplina limba română, cele mai importante modificări sunt legate de excluderea conținutului referitor la perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul). Totodată, din lista autorilor canonici au fost excluși următorii autori: Marin Preda, Nichita Stănescu și Marin Sorescu. Prin urmare, nu va mai trebui să studiezi operele acestora.

În cazul în care dorești să consulți în amănunt programa referitoare la examenul de Bacalaureat 2020 pentru disciplina limba română, îți recomandăm să accesezi site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Precizare: Această modificare în programă este valabilă doar pentru anul școlar 2019-2020. 

Structura subiectelor

Subiectul 3 al Bacalaureatului la română în 2019-2020 nu s-a schimbat față de anii trecuți. Echipa Liceunet.ro a adunat la un loc toate operele literare pe care trebuie să le cunoști pentru Bacalaureat, în funcție de autor, iar profesorii noștri au confirmat lista de mai jos.

Indiferent dacă urmezi filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică, filiera vocațională – toate profilurile și specializările (cu excepția profilului pedagogic) sau filiera teoretică – profil umanist și filiera vocațională – profil pedagogic aici vei găsi toate operele care intră în programa de Bac pentru Limba Română.

În „Programă Bac Română 2018-2020” vei găsi operele literare pe care trebuie să le studiezi pentru Bacalaureat, împărțite în funcție de tipul de text (în paranteză vei găsi materialele pe care le avem pe această temă). Pentru fiecare operă literară își oferim ca material de studiu un eseu intitulat „Tema și viziunea despre lume a autorului” – Subiectul 3 Bac.

De asemenea, aici vei găsi și alte cerințe ale subiectului 3 Bac Română: particularități de construcție ale unui personaj, modul în care se reflectă o temă, relația dintre două personaje și particularități ale unui text poetic studiat, nuvele, comedie, roman interbelic/ postbelic, etc.

Pentru a avea acces la toate eseurile pentru Bacalaureat, te sfătuim să dai un click pe Autorii canonici pentru Bacalaureat.
Aici vei găsi o listă cu toți autorii de la Bac și trimiteri către rezolvări conform baremului pentru toate posibilele cerințe de la Bacalaureat.

Poezii de studiat:

1. Poezia romantică

 • Luceafărul de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, particularități ale textului poetic, condiția omului de geniu, metamorfozele luceafărului, etc.)
 • Floare albastră: poezie romantică de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, apartenența la romantism)

2. Poezia simbolistă

 • Plumb de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, particularitățile textului poetic, artă poetică, încadrare în simbolism, cromatica bacoviană)
 • Lacustră de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile textului poetic)

3. Poezia modernistă și expresionistă

 • Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție și limbaj, artă poetică filosofică modernă, particularități ale textului poetic)

4. Poezia modernistă

 • Flori de mucigai de Tudor Arghezi (comentariu, comentariu pe strofe, tema și viziunea despre lume, text poetic modern, estetica urâtului, artă poetică)
 • Testament  de Tudor Arghezi (comentariu, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, artă poetică modernă, încadrare în modernism, particularități ale textului poetic modern)
 • Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități ale textului modernist, artă poetică)

5. Poezia neomodernistă

 • Leoaică tânără, iubirea… de Nichita Stănescu (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile poeziei neomoderniste și ale textului poetic)

6. Poezia tradiționalistă

 • Aci sosi de vremuri de Ion Pillat (tema și viziunea despre lume, comentariu pe strofe, eseu, text poetic tradiționalist, fișă de lectură)
 • În grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu (tema și viziunea despre lume, comentariu, apartenența la tradiționalism)

Texte narative:

Pentru Bacalaureat este obligatoriu și studiul următoarelor texte:

Important! Chiar dacă Mircea EliadeIon PillatCostache Negruzzi și Vasile Voiculescu nu se numără printre autorii canonici, operele acestora sunt incluse în programa pentru examenul de Bacalaureat.

Nu uita! Programa pentru Limba și literatura română pentru examenul de Bacalaureat prevede câteva mici diferențe între profilul uman și profilul real, iar acestea se remarcă, în principal, la cel de-al treilea subiect. Mai exact, unele teme care sunt considerate obligatorii pentru elevii de la profilul uman, nu sunt prevăzute pentru a fi studiate și de elevii de la profilul real.

Așadar, conform programei, temele suplimentare pe care le vor studia elevii de la profilul uman sunt:

– fundamente ale culturii române (originile și evoluția limbii române)

– perioada veche (formarea conștiinței istorice)

– perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (România, între Occident şi Orient)

b. curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (prelungiri ale romantismului și clasicismului)
c. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980)

– curente culturale/ literare românești în context european

– printre speciile dramatice pe care trebuie să le studieze elevii de la profilul uman este inclusă și drama, nu doar comedia, cum este în cazul profilului real

Pentru a te familiariza cu toate textele narative pentru Bacalaureat și pentru a învăța cum să interpretezi enunțul corect și să respecți baremul de la examen, îți punem la dispoziție două ghiduri extrem de folositoare în pregătirea pentru Bac:

 1. Subiectul al III-lea al Bacalaureatului la română – Ghid pentru scrierea eseului
 2. Ghid pentru identificarea operei și scrierea unui eseu corect – Subiectul III, Bacalaureatul la română

De asemenea, următoarele ghiduri și materiale îți vor fi extrem de utile pentru a înțelege mai bine genurile, perioadele și curentele literare:

Pagina a fost actualizată cu noua structură a examenului de Bacalaureat la română în anul 2018 (dar este valabilă și în anul școlar 2019-2020) conform modelului emis de Ministerului Educației și Cercetării.

Spor la învățat!