Fizică: Programa 2020 BAC

Fiecare subiect conține patru module, iar în timpul examenului, elevii vor opta pentru două dintre acestea. Modulele conține probleme din următoarele arii tematice: 

 • Mecanică
 • Elemente de termodinamică
 • Producerea și utilizarea curentului continuu 
 • Optică

Programa de Bac pentru Fizică | Filiera teoretică – profil real și filiera vocațională – profil militar


 1. Mecanică

  1. Principii și legi în mecanica clasică
 • Miscare și repaus
 • Principiul I
 • Principiul al II-lea
 • Principiul al III-lea
 • Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
 • Legile frecării la alunecare
 1. Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică
 • Lucrul mecanic. Puterea mecanică
 • Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material 
 • Energia potenţială gravitaţională
 • Legea conservării energiei mecanice
 • Teorema variaţiei impulsului
 • Legea conservării impulsului
 1. Elemente de Termodinamică

  1. Notiuni termodinamice de bază
  2. Principiul I al termodinamicii
  3. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal
  4. Motoare termice
  5. Principiul al II-lea al termodinamicii

 2. Producerea și utilizarea curentului continuu

  1. Curentul electric
  2. Legea lui Ohm
  3. Legile lui Kirchhoff
  4. Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice
  5. Energia și puterea electrică

 3. Optică

  1. Optica geometrică
 • Reflexia și refracția luminii
 • Lentile subțiri. Sisteme de lentile
 1. Optica ondulatorie
 • Interferența
 • Dispozitivul Young 
 1. Element de fizică cuantică
 • Efect fotoelectric extern

Programa de Bac pentru Fizică – Filiera tehnologică și profilul resurse naturale și protecția mediului

Este similară cu cea pentru filiera teoretică și vocațională, cu precizarea că nu se studiază următoarele noțiuni:
Mecanică: Teorema variaţiei impulsului și Legea conservării impulsului
Elemente de termodinamică: Principiul al II-lea al termodinamicii
Optică: Optica ondulatorie (Interferența și Dispozitivul Young)    

Reține aceste noțiuni pe care le-ai învățat la fizică în liceu și vei reuși să obții o notă bună la Bacalaureatul din 2020! 🙂